Marketing szeptany związany jest z wyborem metod działania i indywidualnej strategii. W takich wyborach pomagają specjaliści, jednak warto wcześniej ich sprawdzić, by nie zaszkodzić marce lub usłudze. Marketing szeptany posiada różne formy.

Jedna z nich jest evangelist marketing, która polega na tworzeniu u klienta silnego przekonania do produktu w taki sposób, że z własnej woli zaczyna przekonywać innych do jego kupna.

Marketing szeptany - dotarcie z informacją marketingową bezpośrednio przez przekaz ustny

Marketing szeptany – dotarcie z informacją marketingową bezpośrednio przez przekaz ustny

Marketing wirusowy polega na tworzeniu treści związanych z marką, które są rozpowszechniane przez konsumentów najczęściej przez internet. Marketing szeptany w tej postaci powinien działać zgodnie z tożsamością marki., a cele powinny być realizowane zgodnie z zasadą rozprzestrzeniania. Ta forma często występuje w postaci zabawnych i interesujących komunikatów , np. w formie e- maili.

Marketing szeptany pod nazwą brand blogging to nic innego jak tworzenie blogów i uczestnictwo w tzw. blogosferze. Oznacza to dzielenie się informacjami, a nawet przyciąganie klientów. Community marketing polega na tworzeniu akcji marketingowych na społecznościach bliskich marce, które będą przekazywać informacje.

Marketing szeptany w formie produkt seeding wiąże się z oferowaniem lub wypożyczaniem oryginalnych produktów lub próbek do wybranych przedstawicieli grup docelowych. Celem tej formy jest wiarygodna rekomendacja. Cause marketing jest wspieraniem przez markę istotnych dla grupy docelowej kwestii społecznych.

Casual marketing jest jednoczesnym promowaniem za pomocą jednego produktu czy usługi innych, nie mających związku z podstawowym celem promocji. Wyróżnia się również trendsetting, który promuje zachowania, korzystania z marek i produktów angażując do promocji osoby uważane  za kreatorów trendów.